toecomst

Langlopende projecten

Heeft u een interessant vraagstuk waar wij mee aan de slag kunnen?

Meer weten? Neem contact op!

Else van der Heijden
Community manager
else.vanderheijden@han.nl
Ilja van Bree
Community manager
ilja.vanbree@han.nl

Langlopende projecten

Grootschalig, kwantitatief onderzoek

Heeft u behoefte aan een onderzoek onder een specifieke doelgroep?

Over bijvoorbeeld imago, wensen van potentïele klanten, ervaringen n.a.v. uw dienst of product? In het eerste jaar van de opleiding voeren onze studenten begeleiding van een docent een betrouwbaar onderzoek voor u uit.

Resultaat: onderzoeksrapport met een summier advies.

Betrokkenheid opdrachtgever: geven van briefing en het faciliteren van een eindpresentatie op uw locatie. Regulier contact met de projectgroep.

Aantal studenten: 6-8 | Start: feb / sept

Doorlooptijd: 5 maanden

Kwalitatief onderzoek

Het achterhalen van meningen staat centraal in deze module.

Studenten voeren onderzoek uit en gaan de diepte in door niet heel veel, maar wel heel gedegen onderzoek te doen.

Resultaat: onderzoeksrapport met een summier advies

Betrokkenheid opdrachtgever: geven van briefing en het faciliteren van een eindpresentatie op uw locatie. Regulier contact met de projectgroep.

Aantal studenten: 6-8 | Start: feb / sept

Doorlooptijd: 5 maanden

Communicatiegame

Heeft u een complex communicatievraagstuk dat elementen bevat van interne communicatie, marketingcommunicatie en PR?

Onze studenten gaan ermee aan de slag: in twee keer drie dagen strijden studentengroepen in kleine groepen in de vorm van een heuse game met elkaar om de winst.

Resultaat: u krijgt inspiratie in de vorm van adviezen hoe om te gaan met het communicatievraagstuk

Betrokkenheid opdrachtgever: Geven van een briefing, aanwezigheid bij beoordelingsmomenten in afstemming met docent.

Aantal studenten: 40-70 | Start: feb / sept

Doorlooptijd: 5 maanden

Interne communicatie

In de module interne communicatie analyseren studentgroepen uw organisatie en adviseren u over een vraagstuk op het gebied van interne communicatie.

Resultaat: adviesplannen en pitches ten aanzien van uw probleem

Betrokkenheid opdrachtgever: Geven van een briefing, aanwezigheid bij de eindpitches. Beschikbaar stellen van stukken.

Aantal studenten: 40-70 | Start: feb / sept

Doorlooptijd: 5 maanden

Digitaal magazine

Wilt u uw organisatie of organisatieonderdeel op een digitale manier presenteren?

Onze studenten produceren dit magazine in groepen van vier tot zes personen.

Resultaat: Digitaal magazine

Betrokkenheid opdrachtgever: Geven van een briefing, aanwezigheid bij de eindpresentaties.

Aantal studenten: 40-70 | Start: feb / sept

Doorlooptijd: 5 maanden

Minor online communicatie

Heeft u behoefte aan online advies? Aan analyserapporten aan de hand van Google Analytics of Coosto?

Studenten produceren in groepen van drie à vier bovendien zaken als bijvoorbeeld een nieuwsbrief of een contentplan.

Resultaat: Diverse producten, gelieerd aan online communicatie

Aantal studenten: 25 | Start: feb / sept

Doorlooptijd: 5 maanden

Minor PR en mediarelaties

Wilt u meer PR? Meer naamsbekendheid?

Studenten werken gedurende vijf maanden voor u aan PR advies en organiseren een PR stunt.

Resultaat: advies, PR stunt

Aantal studenten: 25 | Start: feb / sept

Doorlooptijd: 5 maanden

Minor online communicatie

Heeft u behoefte aan online advies? Aan analyserapporten aan de hand van Google Analytics of Coosto?

Studenten produceren in groepen van drie à vier bovendien zaken als bijvoorbeeld een nieuwsbrief of een contentplan.

Resultaat: Diverse producten, gelieerd aan online.

Aantal studenten: 25-30 | Start: feb / sept

Doorlooptijd: 5 maanden

Campagneproject

Het voor de organisatie ontwikkelen van een communicatieplan en conceptcampagne op basis van doelstellingen die voortkomen uit een grondige analyse van het probleem.

Mogelijke vraagstukken:

- Lancering nieuw product

- Bijstellen imago

- Verbeteren interne communicatie

Aantal studenten: 25-30 | Start: feb / sept

Doorlooptijd: 5 maanden